PLUS Netz 2008 vol.20
2009.01.09 MEDIA

TOYOYAの会員誌に「susuki」が紹介されました。