STATIONERY magazine 2013 NO.009
2013.04.05 MEDIA
「STATIONERY magazine NO.009」にメタフィスの電卓『soh』が掲載されました。